KVKK at Gradoo

AÇIK RIZA METNİ
GRADOO Bilişim İnternet Hizmetleri ̇Anonim Şirketi adına internet sitesi aracılığıyla hizmet amacıyla ad, soyad, adres,eğitim, iletişim bilgisi dahil olmak üzere kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, sadece aydınlatma metninde açıklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve sunucusu yurt dışında olan 3. kişilerle paylaşılarak yurtdışına aktarım yapılabileceğini kabul ediyorum.
İşbu Aydınlatma metnindeki açıklamaları okudum, anladım ve kabul ediyorum.
Kişisel verilerimin Gradoo tarafından internet sitesi aracılığıyla para transferi yapmak
amacıyla ad, soyad, adres, iletişim Gradoo tarafından gerekmesi halinde Microsoft, Google, Shopify​, ​Fathom Analytics​, ​YouTube Videos​, ​Google Tag Manager​, ​Webflow​, ​Google Webfonts​, ​Google Analytics​, ​Typeform​ ve iş ortaklarına, kamu kurumları ve hizmet sağlayıcısı aracılarla paylaşmasını ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 9 uyarınca verilerin yurtdışına aktarılmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin açık rıza veriyorum.
Gradoo’nun etkinlikler,kampanyalar, promosyonlar, eğitimler, haberler ve diğer programlar ile ilgili tarafıma elektronik posta, telefon ve benzeri iletişim kanalları vasıtasıyla ses ve görüntü içerikli bilgilendirme iletileri, geri dönüş bildirim formları, etkinlik tarih/saat/link bilgisi, katılım belgesi,  göndermesine ve kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesine onay veriyorum. (Ticari elektronik ileti onayınızı e-devlet aracılığıyla yönetebilirsiniz.)